ನವದೆಹಲಿ :ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನಲ್ಲಿ 72ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.ಆದರೆ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ..

ಕರ್ನಾಟಕದ 20ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.ಅದರಲ್ಲಿ 7ಹಾಲಿ ಸಂಸದರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ


..