ಕಾರವಾರ : ಉತ್ತರಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 69,046 ಮತಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನಡೆ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ 1,29,430
ಡಾ.ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ 60,384
1784 ಮತಗಳು ನೋಟಾ
ನಿಖರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಬಿಂದು ನೋಡತ್ತಾ ಇರಿ..‌ಆದಷ್ಟು ಲಿಂಕ್‌ಶೇರ್‌ಮಾಡಿ.