ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಟಾ : ಕಾದಿದೆ ಅನಾಹುತ..!!!

ಸುದ್ದಿಬಿಂದು ಬ್ಯೂರೋಕುಮಟ : ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಆಗೋದು ಬಹುತೇಕ...

Read More