ನಂಬೇಡಾ… ನಂಬೇಡಾ…ನರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಂಬೇಡಾ ಎಂದಿದ್ದ MBBS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಮಾನತ್ತು….

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 11 ಜನ...

Read More